LICHT EN DONKER

'Vorm en materie, geestelijk en lichamelijk principe als lichte en donkere kam.'

De hogere hemisfeer is de mannelijke, vormende natuur en de andere de vrouwelijke, die bereid is het zaad van het licht op te nemen. Deze materiële hemisfeer is als was die door de zegel van de geest wordt gevormd.'

Robert Fludd, Utriusque Cosmi, deel II, Oppenheim, 1619

From:
Alexander Roob, Het hermetische museum. Alchemie en mystiek, Taschen, 2003