MUNDUS INTELLECTUALIS

'Links boven het voorhoofd zweeft in Fludds model het cirkelvormige schema van de zintuigelijk waarneembare wereld. Ze is in vijf elementaire delen verdeeld die in verband staan met de vijf zintuigen van de mens: aarde: taszin; water: smaak; lucht: reuk; ether: gehoor; vuur: gezicht. Die "sensitieve wereld" wordt in de eerste hersenkamer door de transformatische kracht van de ziel omgevormd tot een schimmig duplicaat en daarna in de volgende kamer van het oordeel en inzicht getranscendeerd: door de scherpte van de geest dringt de ziel daar door tot de goddelijke "wereld van het intellect".’

Robert Fludd, Utriusque Cosmi, deel II, Oppenheim, 1619

From:
Alexander Roob, Het hermetische museum. Alchemie en mystiek, Taschen, 2003