RORSCHACH-TEKENING

'De Rorschachtest is een psychologische test die door Hermann Rorschach geïntroduceerd werd. De test is gebaseerd op de menselijke neiging interpretaties en gevoelens te projecteren op, in dit geval, inktvlekken. Geoefende waarnemers zijn daarna, kennelijk, in staat om de diepere persoonlijke karaktertrekken en impulsen van de testpersonen vast te stellen.'

From:
www.wikipedia.org