TREE OF THE SOUL

'De boom van de ziel wortelt in de duistere wereld van de goddelijke toorn en loopt twee richtingen uit: rechts de zelfwil, die door de onderdrukkende "siderale geest in onze wereld" en de astrale invloeden van de laagste vuurhemel wordt beïnvloed. Links de zelfverzaking, die wordt beschenen door door het licht van de Heilige Geest. Alleen die stam leidt omhoog door de vier kabbalistische werelden resp. lagen van de ziel.'

From:
Alexander Roob, Het hermetische museum. Alchemie en mystiek, Taschen, 2003